Topical Term/Tags

2,366 Results found for Topical Term/Tags: Prakas


Page 1 of 237
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៥៩ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ៩ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ២១៥ប្រក/ដនស ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៥ ស្តីពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លី

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ៣៤៤០ប្រក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពី ការកែប្រែប្រការ៦ នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ២៤២៣ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់

Page 1 of 237